תורת הארץ הטובה
איחוד רבנים אוהבי העם, התורה והארץ
בס"ד

ברוכים הבאים לאתר תורת הארץ הטובה.
ארגון תורת הארץ הטובה הינו איחוד רבנים אוהבי העם, התורה והארץ. הקמת הארגון היתה על מנת להביא את תורתם של זקני הרבנים, גדולי התורה, בפני הציבור. זאת, לשם ריכוז כח מעשי תורני על ידם, אשר בעזרת ה' יחזק את כח התורה בעם ובארץ.

 קריאות ופסקים
לכל הקריאות והפסקים
 שו"ת
לכל השו"ת
 שיעורים וכנסים
לכל השיעורים
 מאמרים
הרב צבי יהודה זצ"ל
תורה, מתעדכן
לכל המאמרים
 חדשות
לכל החדשות
צעירי תורת הארץ הטובה

'צעירי תורת הארץ הטובה' הינו גוף של צעירים משיעור ה' ומעלה, בחורים, אברכים ורבנים צעירים מישיבות וממקומות שונים בארץ. הגוף פועל בשיתוף עם איחוד הרבנים, שותף בוועדות ובהעלאת שאלות וסוגיות שונות הטעונות בירור בפני הרבנים.


להצטרפות לצעירי תורת הארץ הטובה: 052-2463561
לעמוד צעירי תורת הארץ הטובה
 תמונות
לכל הגלריות
אודות הארגון
בס"ד

איחוד רבני תורת הארץ הטובה הוא איחוד רבנים המורכב מבחירי התלמידים של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל. הגוף נועד להמשיך את דרכי הנהגתו הציבורית.

מטרת העל במישור הכללי: להכשיר את מדינת ישראל ליעודה – לפעול להגשמת חזונו של הראי"ה "מדינת ישראל יסוד כסא ה' בעולם".
מטרת העל במישור הפרטי: התווית הדרך לבניית האישיות הראויה לאורה של תורה, והשתלבותה בבניין האומה והארץ.

מטרות מעשיות של איחוד רבני תורת הארץ הטובה:
א. בניית הנהגה תורנית-רוחנית לציבור תלמידי החכמים ולכלל הציונות הדתית.
ב. חיזוק הזהות היהודית של מדינת ישראל.
ג. ארגון כנסים והוצאת פרסומים להפצת משנת הראי"ה במלוא היקפה.
ד. עריכת אירועים ציבוריים בנושאים תורניים, חינוכיים וחברתיים.

צעירי תורת הארץ הטובה:
היוזמה להתכנסות הרבנים באה מהציבור. היא החלה להתממש בפניה של עשרות רבנים ואברכים צעירים, אשר פנו לזקני רבני הציונות הדתית תלמידי הרב צבי יהודה קוק זצ"ל. בקשתם היתה שכבוד הרבנים יפעלו יחדיו וישמיעו קול תורני ברור, בנושאים ציבוריים-תורניים העומדים על הפרק. זאת, על מנת שייווצר כיוון תורני ברור עבורם ועבור הציונות הדתית כולה.

כיום, הרבנים ואנשי התורה הצעירים, הינם חלק מהמסגרת הרחבה של ארגון תורת הארץ הטובה. פעילותם בנויה על הפצת פסיקת הרבנים בהלכות ציבור בישיבות ובקרב הציונות הדתית. מרכז פעילות הצעירים: הרב עמית פנחס מבת-ים.

הנושאים בהם עסקו רבני תורת הארץ הטובה:
עד כה התמקדו הדיונים בענייני שלמות הארץ וקדושתה, הערכות לשנת השמיטה הבעל"ט, חיזוק מסגרת המשפחה היהודית המסורתית וזהותה היהודית של מדינת ישראל. לכל התכנסות של הרבנים הוזמן מומחה בתחום שהציג את הנתונים המעשיים בנושא הדיון. הוקמו גם וועדות המתרכזות בנושאים האלו ופורסמו קריאות ומכתבים. בהמשך מתעתדים הרבנים לעסוק, בעזרת ה', בשאלות הציבוריות העומדות על הפרק על פי צרכי השעה.

בברכת: "יברכך ה' מציון... כי שם ציווה ה' את הברכה חיים עד העולם". (תהילים)

רבני תורת הארץ הטובה
נושאים
 קריאות ופסקים

נושאים
 מאמרים
הרב צבי יהודה זצ"ל
תורה, מתעדכן


נושאים
 שו"ת
שו"ת בנושאים כלליים וציבוריים. רבני "תורת הארץ הטובה" עונים (כל תשובה על דעת הכותב בלבד).
ניתן לשלוח שאלה במייל לכתובת:
shut@torat-haaretz.co.il
או לשלוח כאן:נושאים
 שיעורים וכנסים

 חדשות

גלריות תמונות
 תמונות
צעירי תורת הארץ הטובה
אודות פעילות איחוד רבני תורת הארץ הטובה ופורום הצעירים

"'וזהב הארץ ההיא טוב' - מלמד שאין תורה כתורת ארץ ישראל ולא חכמה כחכמת ארץ ישראל" (בראשית רבה טז)

במהלך השנה האחרונה (שנת הקורונה) התחדש ונוסד 'איחוד רבני תורת הארץ הטובה', איחוד שבו שותפים תלמידיו הגדולים של הרב צבי יהודה.
האיחוד פועל להרבות שלום ושמחה בעולם, "כינוס לצדיקים טוב להם וטוב לעולם", כאשר המטרה המרכזית היא לגלות דעת תורה ברורה בסוגיות הכלליות המעסיקות את דורנו ונדרשות בתקופתנו, לאור דרכו של הרצי"ה זצ"ל.
אחת לחודש מתכנסים הרבנים לכנס כללי בנושאים שנקבעו מראש, כגון: יישוב הארץ, משפחה, שמיטה, בג"ץ, תופעת הדתלשי"ם ועוד. כרקע מקדים לכל כינוס הרבנים מקבלים סקירה בנושא הנבחר מגורמים מקצועיים הקשורים לסוגיה שבה עוסקים. לאחר מכן נערך דיון שבו כל רב מביע את דעתו והסוגיה מתבררת בצוותא. בכינוס הרבנים גם משיבים על שאלות שהופנו אליהם ע"י ידי גוף הצעירים, 'צעירי תורת הארץ הטובה'.
לאחר הכינוס יוצא מסמך עמדה המשקף את מסקנות הדיון ודעת התורה של הרבנים בנושא, כולל התייחסות ישירה לשאלות הצעירים. מסמכים אלו מתפרסמים באתר רבני תורת הארץ הטובה. בחלק מהסוגיות ממשיכים לעסוק בוועדות המשנה, במטרה להניע פעילות מעשית בשטח לאור עמדת התורה.

ברבני תורת הארץ הטובה שותפים הרבנים הגאונים הבאים:
הרב יעקב אריאל שליט"א
הרב חיים דרוקמן שליט"א
הרב דוב ליאור שליט"א
הרב חיים שטיינר שליט"א
הרב איתן אייזמן שליט"א
הרב שמואל אליהו שליט"א
הרב צפניה דרורי שליט"א
הרב אליעזר ולדמן שליט"א
הרב דוד חי הכהן שליט"א
הרב אורי כהן שליט"א
הרב אליקים לבנון שליט"א
הרב זלמן ברוך מלמד שליט"א
הרב יעקב פילבר שליט"א
הרב איסר קלונסקי שליט"א
הרב מרדכי שטרנברג שליט"א
הרב אריה שטרן שליט"א
הרב יעקב שפירא שליט"א

את הגוף מנהל ומרכז הרב יוסף ארציאל שליט"א, מפעילי ומקימי 'גוש אמונים'. כמו כן שותף בוועדת הניהול הרב דוד חי הכהן שליט"א.

'צעירי תורת הארץ הטובה' הינו גוף של צעירים משיעור ה' ומעלה, בחורים, אברכים ורבנים צעירים מישיבות וממקומות שונים בארץ. הגוף פועל בשיתוף עם איחוד הרבנים, שותף בוועדות ובהעלאת שאלות וסוגיות שונות הטעונות בירור בפני הרבנים.
מטרות גוף הצעירים:
א. העברת דברי הרבנים לכלל הציבור בכלים המקובלים, בישיבות ובקהילות השונות. הצעירים מעוניינים לשמש כצינור לדבר ד' המופיע ועובר במסורת מרב לתלמיד, גם בנושאים הציבוריים והלכות הציבור ברוח התורה הגואלת.
ב. העברת שאלות ופניות בעניינים הציבורים להתייחסות הרבנים והנעת הפעילות בוועדות השונות.
השפעתו של גוף הצעירים חשובה מאוד במערך ובפעילות איחוד הרבנים. ככל ששותפים בו צעירים רבים וטובים יותר, מתאפשר עיסוק בסוגיות רבות יותר – הבאתן לדיון בפני הרבנים ולאחר מכן המשך עיסוק בנושא כדי להגיע להשפעה והוראה למעשה.
בקשתנו מכבוד הרבנים לרתום כוחות צעירים טובים ומתאימים לפעילות הצעירים.
בעז"ה נזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

בברכה רבה

הרב משה שחור
שדרות
הרב עמית פינחס
בת ים

להצטרפות לצעירי תורת הארץ הטובה: 052-2463561
 צור קשר

ניתן ליצור קשר במייל לכתובת:
mazkirut.rthh@gmail.com
או לשלוח כאן פנייה:

 הארות
הארות לפרשת השבוע מאת הרב צבי יהודה קוק זצ"ל.
מבוארות ע"י הרב דוד חי הכהן שליט"א ראש ישיבת נתיבות ישראל.

ה"הארות", מתפרסמות כאן לראשונה. תודה לכל העוסקים במלאכה, ובפרט לר' אהד בכר שהסכים לפרסם את הדברים על ידינו.

הגליונות מוקדשים לע"נ אפרת ברנר ז"ל בת הרב דוד שליט"א למשפחת בן-פנחס הי"ו
שהלכה בדרכי הוריה המסורים להעמדת תלמידים ותלמידות יראי ד' אוהבי אלוקים ובעלי מידות טובות.
ת.נ.צ.ב.ה